W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 261, ust. 5,6 i 8 oraz 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 799 wraz z późniejszymi zmianami) Polski Koncern Naftowy informuję, o dostępności zaktualizowanych  informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego w Płocku. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/Strony/Bezpieczenstwo-procesowe.aspx