Dnia 8 listopada odbyła się w naszej szkole wieczornica z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Już przy wejściu do szkoły przedstawiciele Rady Rodziców  oraz uczniowie witali gości białymi i czerwonymi goździkami oraz biało-czerwonymi kotylionami.  

IMG 5592

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Wójt Sławomir Wawrzyński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Sieradzki, Proboszcz parafii w Starej Białej ks. Zbigniew Kaniecki, gminni radni, dyrektorzy pobliskich szkół, mieszkańcy z terenu naszej gminy.  Uroczystość uświetniła także obecność pocztów sztandarowych ze szkół: w Starej Białej, Maszewie Dużym, Wyszynie oraz jednostek OSP ze Starej Białej, Dziarnowa, Wyszyny i Kamionek.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor naszej szkoły  Bożena Zaręba, która powitała przybyłych na uroczystość. Następnie miało miejsce wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego.  Kolejnym punktem programu było przemówienie Wójta Sławomira Wawrzyńskiego. Podkreślił on, że świętując 101. rocznicę odzyskania niepodległości, wchodzimy w  drugą setkę naszej wolności.  Wspomniał także cztery daty: 1683 r. – bitwa pod Wiedniem, gdy wojska dowodzone przez Jana III Sobieskiego uratowały  Europę przed nawałą turecką;  1772 r. - pierwszy rozbiór Polski;  1989 r. -  ponowne odzyskanie wolności i suwerenności oraz  9 listopada 1989r. – upadek Muru Berlińskiego. Pan Wójt podkreślił także, że wolność należy szanować i rozważnie z niej korzystać. Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili  zebranym montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Szlakiem niepodległości”.

IMG 5620

Dzieci przypomniały, co znaczy być Polakiem i jak wiele zawdzięczamy przodkom, którzy walczyli „za wolność naszą i waszą”. Kolejnym punktem programu było uroczyste odśpiewanie Roty oraz krótki  koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej.

Na zakończenie Pani Dyrektor Bożena Zaręba podziękowała wszystkim za udział  w uroczystości i przypomniała słowa patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II, który nauczał, że wolność jest człowiekowi nie tylko dana, ale i zadana, więc powinniśmy ją pielęgnować i o nią dbać.