Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu br., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej umożliwia korzystanie z hali sportowej mieszkańcom Gminy Stara Biała, w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych, nieodpłatnie w dniach:

- poniedziałki w godz. 18.00-20.00

- środy w godz. 17.00-19.00

Zapraszamy!

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej dysponuje pełnowymiarowym boiskiem, przeznaczonym
do następujących dyscyplin sportowych:

Wynajem całej powierzchni boiska hali sportowej - 1 godzina zegarowa:

 ZAJĘCIA SPORTOWE DLA OSÓB PEŁNOLETNICH- 40 zł

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- 25 zł

Do kwoty wynajęcia dolicza się koszt środków indywidualnej ochrony (środki do dezynfekcji) - 1 zł od uczestnika.


Wejście na halę osób niepełnoletnich jest możliwe tylko z opiekunem.

W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o wcześniejszą rezerwację w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu
24 365-68-16 lub bezpośrednio na hali sportowej u kierownika Pana Łukasza Matlęgi.

 

Szanowni Państwo,

w związku z tzw. III etapem łagodzenia obostrzeń w związku z ogłoszonym stanem epidemii, zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020r. poz. 878).

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, ograniczenia prowadzenia działalności nie dotyczą działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:

- na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których jest realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, może przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio:

12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2 ),

16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2 ),

24 osoby i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 1000 m2 ),

32 osoby i 3 trenerów (dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 m2 ).


Przepis ten umożliwia zatem od 18 maja 2020 r. korzystanie z hal i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach.

Na podstawie w/w rozporządzenia, podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu przestrzega zasad:
       a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
       b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
       c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
       d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
       e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy 
        grupami korzystających,                      
       f) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
       g) zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                      Dyrektor Szkoły