Walentynki, to dzień, kiedy w szczególny sposób możemy okazać drugiej osobie przyjaźń, sympatię, miłość. W naszej szkole również pojawiło się dużo serduszek i jednocześnie uśmiechów. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych lub jako pracę dodatkową wykonywali walentynki różnymi środkami plastycznymi.  Niektórzy bawili się wyklejaniem, niektórzy rysowaniem, a jeszcze inni konstruowaniem i  fotografowaniem. Oczywiście, rozwijali swoją wyobraźnię i umięjętności artystyczne....ale tak naprawdę główny cel był jeden: wykonać coś fajnego dla kogoś, kogo się lubi!

Dziękujemy uczniom klas pierwszych za uśmiechy i walentynkowe zdjęcia, a wszystkim pozostałym za ciepło przedstawione w swoich pracach. Część z nich przedstawiamy poniżej i pozdrawiamy walentynkowo całą społeczność szkolną :).