Uprzejmie informujemy,   iż z dniem  
1 marca 2021 roku
rozpoczynamy rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

 pdfUCHWAŁA NR 130/XIII/20UCHWAŁA NR 130/XIII/20RADY GMINY STARA BIAŁAz dnia 4 czerwca 2020 r.

pdfZarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2021/2022

pdfWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STAREJ BIAŁEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

pdfPotwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w roku szkolnym 2021/2022

pdfOświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

pdfOświadczenie rodziny wielodzietnej

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfUCHWAŁA NR 130/XIII/20UCHWAŁA NR 130/XIII/20RADY GMINY STARA BIAŁAz dnia 4 czerwca 2020 r.

pdfZarządzenie Nr 6.2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2021/2022

pdfZgłoszenie dziecka /z obwodu/ do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w roku szkolnym 2021/2022

pdfWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA /spoza obwodu/ do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w roku szkolnym 2021/2022

pdfPotwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w roku szkolnym 2021/2022


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej jest prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej).

- Zgłoszenia i wnioski należy składać w dniach od 1 do 26 marca 2021r.

- Wzory dokumentów w wersji papierowej dostępne są w holu szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”.

- Wypełnione dokumenty (wraz z załącznikami) składamy w kopercie i wrzucamy do zapieczętowanego pojemnika w wejściu głównym szkoły.

- Rodzice kandydatów zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej.  

- Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne będą również w holu szkoły.

- Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dziecko w oddziale przedszkolnym lub szkole wrzucamy do zapieczętowanego pojemnika w wejściu głównym szkoły.

-Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc zamieszczone będą w holu szkoły.

-Terminy składania dokumentów, a także przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego określają odpowiednio Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała.