W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, 16 października wspominamy wydarzenie bliskie sercu każdego Polaka. Uczniowie na lekcjach  wychowawczych oraz religii, przybliżają sobie wartości, które przyświecały Janowi Pawłowi II w służbie Kościołowi.

Papież św. Jan Paweł II, był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi i narodów.

 Z okazji rocznicy wyboru na Papieża, chcemy przypomnieć postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.

Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.

Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.

Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Świętych Jan Paweł II należy.


Jan Paweł II to Papież pokoju, wielki pielgrzym, teolog, przyjaciel dzieci i każdego człowieka, a także uosobienie skromności i pokory.


Pierwsze słowa, które Papież Jan Paweł II powiedział po wyborze, brzmiały:
 "Przybywam z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność
 w wierze i tradycji chrześcijańskiej... Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi"
.


Bóg pozwolił, aby Karol Wojtyła pełnił swoją posługę wytrwale, z radością i miłością przez prawie 27 lat. Swój pontyfikat polecił opiece Maryi, mówiąc znane słowa: „TOTUS TUUS”, czyli: „Cały Twój”.

Jego modlitwa, myśli i miłość ogarniała jednocześnie cały świat, dlatego zmieniał oblicze tego świata.

Katecheta: Renata Siemaszko