W semestrze pierwszym uczniowie klas IV-VII wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt.: ,, Dbamy o czyste powietrze".
Głównymi celami konkursu było:

  1. szerzenie wśród dzieci wiedzy nas temat wpływu środowiska na zdrowie człowieka;
  2. kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę wolną od dymu,
  3. promowanie zdrowego stylu życia,
  4. promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska.   

Konkurs został zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej jako eliminacje do wojewódzkiego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Komisja konkursowa wytypowała następujących laureatów na etapie szkolnym:
Nadia Szpiek kl.V – I miejsce

Zuzanna Zielińska kl.VI – II miejsce

Alan Szostek kl.VII – III miejsce.

 Wszystkie pracy odznaczały się wysokim poziomem wykonania oraz dużą pomysłowością w realizacji tematu. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy nagrody pocieszenia i dyplomy. 

Prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawce na korytarzu szkolnym. Wszystkim bardzo gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych formach aktywności plastycznej.