jezyk ang2     jezyk ang3

 

                13 kwietnia 2022 r. odbył się finał konkursów językowych organizowanych przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza Płocku. Konkurs z języka angielskiego „Junior” objęty był patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i odbył się już 9. rok z rzędu. Uczestnikami mogli być uczniowie klas ósmych szkół podstawowych powiatu płockiego, sierpeckiego oraz gostynińskiego. Każda szkoła miała możliwość wystawienia 2 uczestników.

Pierwszy raz uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej w Starej Białej Jakub Kosowski oraz Anna Jagodzińska, przechodząc wszystkie etapy konkursu, jako finaliści znaleźli się wśród 10 najlepszych, posługując się umiejętnościami i wiedzą z zakresu wykraczającego poza program nauczania szkoły podstawowej.

Serdecznie gratulujemy wyniku i życzymy sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym.

Przygotowała: Anna Kwiatkowska