W dniu 1 września 2022 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej przywitała nowy rok szkolny.

              Dyrektor Bożena Zaręba ciepłymi słowami powitała w hali sportowej szkoły uczniów klasy pierwszej, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców.  Po wspólnym odśpiewaniu hymnu nastąpiło ślubowanie klasy pierwszej oraz pasowanie dzieci na przedszkolaka. Wszyscy bardzo przejęci ale uśmiechnięci wkroczyli na nową ścieżkę edukacji. Uczniowie pozostałych klas rozpoczęli rok szkolny podczas spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasopracowniach.