Na środową lekcję historii w klasie V zawitali greccy bogowie.

                  W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, 16 października wspominamy wydarzenie bliskie sercu każdego Polaka. Uczniowie na lekcjach  wychowawczych oraz religii, przybliżają sobie wartości, które przyświecały Janowi Pawłowi II w służbie Kościołowi.

           

                         Wrzesień, to niezwykły miesiąc dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Oprócz zmiany otoczenia, nowych obowiązków, kolegów i nauczycieli przyniósł dzieciom nowe doświadczenia, w tym kulinarne.

Harmonogram zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Starej Białej

20 września 2021 r. – 24 czerwca 2022 r.

Prowadzący zajęcia – p. Łukasz Matlęga.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood. Większość działań będzie realizowana w okresie letnim i wczesną jesienią.

Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole wiąże się z istotnymi zmianami w jego życiu, jak również w życiu rodziców. Pojawiają się nowe problemy i zagrożenia mające wpływ na rozwój dziecka.

Co drugie dziecko w wieku wczesnoszkolnym ma za ciężki plecak, a uczniowie dźwigają na plecach nawet 11 kg – wynika z badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach w całej Polsce.