absolwent

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
mgr Bożena Zaręba

mgr Żaneta Turowska - logopeda

mgr Maria Załęska - oligofrenopedagog, nauczyciel historii oraz  historii  i społeczeństwa w klasach V-VIII oraz WOS w klasie VIII

mgr Elżbieta Adamkiewicz - pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego w klasie IV i  VI, wychowawca klasy VI

mgr Beata Kwasiborska - nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV, V, VII, wychowawca klasy VII

mgr Jolanta Modrzejewska-Kubicz - nauczyciel języka polskiego w klasach: V, VII i VIII  , wychowawca klasy VIII

mgr Elwira Piotrowska  - nauczyciel geografii, techniki  i zajęć technicznych,doradztwa zawodowego w klasie VIII ,  opiekun biblioteki szkolnej

mgr Joanna Bytner - nauczyciel języka niemieckiego,  wychowawca klasy VIII b,

mgr Krystyna Kubicz-Krajewska - nauczyciel matematyki w klasach VI-VIII i plastyki w klasach IV-VII

mgr Kinga Jarzyńska - nauczyciel języka angielskiego w klasach I- III

mgr Karolina Kopycińska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Alicja Kornecka - nauczyciel przyrody w klasach IV i VI, geografii w klasie V i wdż w klasach IV-VIII, opiekun świetlicy szkolnej, wychowawca klasy IV

mgr Łukasz Miśkowiec - nauczyciel muzyki w klasach IV-VII

mgr Renata Siemaszko - nauczyciel religii w klasach  0-VIII, 

mgr Marcin Komorowski - nauczyciel biologii i chemii w klasach V, VII i VIII.

mgr Łukasz Tarnicki - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w klasach IV- VIII oraz matematyki w klasach IV i V

mgr Katarzyna Kowalska - nauczyciel fizyki w klasach VII i VIII

mgr Marta Głowacka - psycholog szkolny

mgr Anna Kwiatkowska - nauczyciel języka angielskiego w klasach IV-VIII

Nauczanie wczesnoszkolne:

mgr Magdalena Hiszpańska - wychowawca klasy I

mgr Ewa Żółtowska - wychowawca klasy II

mgr Urszula Lisicka - wychowawca klasy III

Oddział przedszkolny:

mgr Agnieszka Waszelewska - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 6- letnich

mgr Małgorzata Brauze - wychowawca w oddziale przedszkolnym dzieci 4-5-letnich

mgr Marta Szelągowska

 Hala sportowa:
mgr Łukasz Matlęga - kierownik hali sportowej, nauczyciel wychowania fizycznego w klasach V i VII

Sekretarz szkoły:

Urszula Świąder

lic. Edyta Matlęga

Pielęgniarka szkolna:

Renata Chojnacka

 Kierowca autobusu szkolnego:

Jan Nowicki

 Obsługa:

Teresa Rudowska

Kazimiera Kalata

Monika Kalbarczyk

Jacek Smardzewski