Rok 2018 przez Ministra Edukacji Narodowej został ogłoszony Rokiem dla Niepodległej. Stało się tak za sprawą tego, że w 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.  W związku z tym ważnym wydarzeniem,  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, uczestniczyli w VIII edycji  Ogólnopolskiego KonkursuSzkoła Młodych Patriotów, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Uczniowie poprzez podejmowane zadania: tworzenie Kodeksu Postaw Patriotycznych,  plakatów upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości, przeprowadzenie sondażu na temat postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności czy udziału w szkolnym konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej, poznawali nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukali na lekcjach, odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne.

Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań, filmików oraz nagrań wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

Serdecznie dziękuję nauczycielom oraz uczniom, którzy zaangażowali się w realizację tego  projektu.

Szkolny koordynator: E. Piotrowska