21 lutego 2019 roku odbyło się wręczenie stypedniów za wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie.

Wójt gminy Stara Biała pan Sławomir Wawrzyński uroczyście pogratulował uczniom. Za wyróżniającą  postawę uczniowie otrzymali stypendium oraz dyplomy z życzeniami kolejnych sukcesów w dalszej edukacji.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników.