GODZINY KONSULTACJI  ON-LINE LOGOPEDY

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WSKUTEK COVID-19

 Konsultacje z logopedą możliwe są poprzez:

- kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły lub poczty e-mail logopedy, w dowolnym dla Rodzica terminie,

- komunikator Messenger lub telefon (numer telefonu zostanie udostępniony e-mailem zainteresowanym rodzicom), w dniach:

                                                           - wtorek – w godzinach 10.00 – 11.00

                                                           - piątek – w godzinach 10.00 – 11.00

Logopeda szkolny:

mgr Żaneta Turowska