Cyfrowa szkoła

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Rządowym Programie "Cyfrowa szkoła".

W semestrze I roku szkolnego 2012/2013 zainstalowano sprzęt i oprogramowanie, natomiast w semestrze II nastąpiła realizacja zadań związanych z ich wykorzystaniem podczas zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele sukcesywnie zapoznali się z możliwościami jakie niesie Technologia Informacyjno-Komunikacyjna w pracy szkoły czyli podczas zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych itp. Stosowali różne narzędzia TIK wykorzystując np. pracę na laptopach, tablicy interaktywnej, z wizualizerem czy ekranem projekcyjnym. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania, wykonując szereg ćwiczeń interaktywnych oferowanych w multibookach czy na portalach edukacyjnych.

Program "Cyfrowa szkoła" to: rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży. Składa się z czterech uzupełniających się komponentów:

  • e-szkoła: zaopatrzenie ponad 400 szkół w niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK czyli nowoczesnych pomocy dydaktycznych
  • e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych szkół dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
  • e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach
  • e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

W ramach realizacji programu Cyfrowa Szkoła w dniu 25.04.2013 r. o godz. 9.05 w naszej szkole została przeprowadzona lekcja otwarta z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele szkół z terenu naszej gminy czyli: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie, Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, a także nauczyciele szkół tworzących wraz z nami tzw. sieć współpracy: Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Gąbinie. Bardzo dziękujemy gościom za przybycie!

Lekcję otwartą przeprowadziła w klasie IV nauczycielka języka angielskiego pani Olga Czurakowska.

W dniu 12 czerwca 2013 roku w sali audiowizualnej szkoły nastąpiło uroczyste podsumowanie realizacji założeń programu "CYFROWA SZKOŁA". Jego celem było pokazanie, iż otrzymaliśmy cudowną pomoc dydaktyczną, która ma jednak wspierać tradycyjną formę nauczania, a nie ją zastąpić oraz wpływać na podnoszenie jakości nauczania.

Zaproszeni goście zostali wprowadzeni we wszystkie formy i elementy towarzyszące "rozwijaniu kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych" w naszej szkole, zarówno poprzez słowo wstępu wygłoszone przez Dyrektora Szkoły Bożenę Zarębę, jak i poprzez prezentację przygotowaną przez koordynatora projektu. Praktyczną część uroczystości stanowiły lekcje otwarte przeprowadzone przez nauczycieli szkoły: język polski - Jolantę Modrzejewską-Kubicz, język angielski - Olgę Czurakowską oraz przyrodę - Alicję Kornecką.

Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński oraz Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik otrzymali z rąk Pani Dyrektor podziękowania za wspieranie naszej szkoły w drodze do cyfryzacji edukacji. Uczniowie dołączyli do owych podziękowań, wręczając symboliczną różę każdej z zaproszonych osób.

Szkolny koordynator programu: Krystyna Kubicz-Krajewska