PROJEKT EDUKACYJNY
"WŁĄCZ MYŚLENIE"

myslenie

We wrześniu 2014 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Starej Białej
przystąpiła do zewnętrznego projektu edukacyjnego
"Włącz Myślenie"
zorganizowanego przez 
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Głównym celem projektu jest: 

zachęcenie nauczycieli, psychologów i pedagogów do uwzględniania w procesie edukacyjnym neurodydaktyki, Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz stosowania na lekcjach i zajęciach narzędzi TOC, jako jednej ze skutecznych metod nauczania.

 Nauczyciele naszej szkoły przystąpili do czterech z sześciu komponentów:

wychowawczego,
matematycznego,
językowego,
humanistycznego.

Podczas realizacji projektu zobowiązani byli zrealizować następujące działania:

- opracowanie 3 scenariuszy zajęć/lekcji (wg otrzymanego wzoru) w ramach szkolenia oraz przynajmniej 1 scenariusza w ramach dobrej praktyki; (w ramach szkolenia 24-godzinnego)

- przeprowadzenie co najmniej jednych zajęć otwartych w okresie od maja 2015 r. do maja 2016 r., na które zaproszą m.in. koordynatora komponentu;

- dokumentowanie zajęć/lekcji prowadzonych z wykorzystaniem poznanych w ramach Projektu metod nauczania (zdjęcia i/lub filmy);

- bezpłatnego przekazania wypracowanych w ramach realizacji projektu materiałów: scenariuszy zajęć/lekcji, zdjęć, kart pracy organizatorom Projektu (m.in. w celu publikacji na stronie internetowej Projektu).

W ramach realizacji założeń projektu w roku szkolnym 2015/2016 zostały przeprowadzone 3 lekcje otwarte: z matematyki (prowadzący Krystyna Kubicz-Krajewska), z języka polskiego(prowadzący Jolanta Modrzejewska-kubicz), z języka niemieckiego(prowadzący Joanna Bytner).

"Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji "Sapere aude. Jak uczyć (się) krytycznego myślenia" zorganizowanej przez MSCDN i Małachowiankę w Dniu Edukacji Narodowej. Spotkanie było okazją, by uroczyście podziękować za współpracę nauczycielom uczestniczącym w projekcie "Włącz myślenie" i wręczyć im Certyfikaty i SuperCertyfikaty.

Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka odbyła sie w gościnnych murach niezwykle klimatycznej auli Małachowianki. W pierwszej części spotkania Aleksandra Banach, koordynatorka komponentu przedszkolno-wczesnoszkolnego w projekcie "Włącz myślenie", podsumowała dwa lata wspólnej pracy: - Do projektu zgłosiło się 333 uczestników, którzy uczestniczyli w 24 godzinnym szkoleniu z narzędzi TOC i podstaw neurodydaktyki - relacjonowała. - Odbyło się 40 godzin szkoleń fakultatywnych, warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla koordynatorów. W efekcie przeprowadzono 61 lekcji otwartych i powstało kilkaset scenariuszy. Dziękujemy za współpracę, byliście wspaniali!"  - Konferencja 14.10.2016 r

Miło nam poinformować,że nasza szkoła została  wyróżniona SUPERCERTYFIKATEM. Certyfikaty ukończenia projektu otrzymały panie Joanna Bytner, Krystyna Kubicz-Krajewska; natomiast Supercertyfikat pani Jolanta Modrzejewska -Kubicz.