SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

„PŁOCK DAWNIEJ I DZIŚ”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej

Rok szkolny: 2016/2017

Koordynator projektu: Jolanta Modrzejewska-Kubicz

Autor projektu:

 • Jolanta Modrzejewska-Kubicz

Odbiorcy projektu: uczniowie z klasy V

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017 (kontynuacja projektu z roku szkolnego 2015/2016)

Forma prezentacji: strona internetowa szkoły, gazetka ścienna

plock2

Cele:

 • popularyzacja wiedzy na temat przeszłości miasta Płocka (zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Płocku, poznawanie legend i ciekawostek Płocka),
 • wzmacnianie identyfikacji z miastem znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania uczniów,
 • kreowanie postaw patriotycznych,
 • uświadomienie dzieciom znaczenia jednostki w tworzeniu historii,
 • promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji historycznej                   
  i polonistycznej,
 • pobudzanie samodzielności, otwartości i aktywności uczniów,
 • promowanie czytelnictwa (korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej).
 • Metody i formy pracy:

  - wycieczki do Płocka ( np. Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Żydów Mazowieckich, kino w Płocku, Teatr Dramatyczny w Płocku, ZOO …),

  - samodzielne i wspólne czytanie tekstów literackich, informacyjnych o Płocku

  - korzystanie z Internetu, encyklopedii, prezentacji multimedialnych …,

  - własna twórczość plastyczna ( Szkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka  z Płocka”),

  -pogadanki,

  -przygotowanie plansz i prac plastycznych, literackich,

  -prezentacja efektów pracy na gazetce ściennej,

  -oglądanie filmów, albumów, fotografii, map...

  -wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej.

  herb plocka
 • Sposoby realizacji projektu

  • Czytanie i słuchanie utworów literackich i informacyjnych o Płocku (podczas lekcji języka polskiego i koła polonistycznego). Wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej.
  • Poznawanie biografii wybitnych płocczan (wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej).
  • Wycieczki do Płocka, warsztaty, lekcje muzealne, spacery, zwiedzanie.
  • Wskazywanie na fotografiach, ilustracjach wybranych zabytków Płocka              
    (wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej).
  • Wykonanie przez uczniów plansz dot. wybitnych postaci, zabytków Płocka i zaprezentowanie ich na gazetce ściennej.
  • Konkursy: plastyczny.
  • Pogadanki o Płocku dawniej i dziś.
  • Aktywne włączenie się w obchody różnych świąt, uroczystości na terenie Płocka.ratusz