szkola
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: JAKUB KOSOWSKI klasa VIII

Zastępca przewodniczącego: ANNA JAGODZIŃSKA klasa VIII

Skarbnik/Sekretarz: PIOTR ŻOCHOWSKI klasa VIII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: ŁUKASZ MATLĘGA

 Samorzad uczniowski 2021