Dnia 2 października 2021 r. odbył się już po raz dziesiąty rajd „Brwileńska Ostoja”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej, Nadleśnictwo Płock, Ochotniczą Straż Pożarną w Brwilnie,  drużynę harcerską ZHR „Białe Wilki” oraz Brudzeński Park Krajobrazowy.

Na starcie rajdu stawiły się drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu gminy Stara Biała      i miasta Płocka oraz stowarzyszenia i organizacje harcerskie.

                O godz. 10.00 uczestnicy wyruszyli na malowniczą trasę (ok.12 km) wytyczoną na obszarze Lasów Brwileńskich ze startem i metą w miejscowej leśniczówce . Celem imprezy była popularyzacja regionu, dotarcie do miejsc historycznych znajdujących się na mapie rajdu oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku na łonie natury. Po zameldowaniu się na mecie odbyła się część teoretyczna związana z przyrodą, historią, a także sportem. Dla uczestników były przewidziane  puchary, pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz ciepły posiłek.

           Naszą szkołę reprezentowała sześcioosobowa drużyna z klasy VII pod opieką p .Łukasza Matlęgi w składzie:  Wiktoria Bielska, Magdalena Gadomska, Karol Gawliński, Kacper Gąsiorowski, Szymon Kalata, Alan Szostek. Ostatecznie zajęliśmy wysokie trzecie miejsce.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

                                rajd1                        rajd2