Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe: 28 stycznia 2018 r. - 10 lutego 2019 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 19 czerwca 2019 roku


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

2 listopada 2018 r.

2- 4 stycznia 2019 r.

15 - 17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

Szkoła w tych dniach  zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

element64