WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY
NASZA MAŁA OJCZYZNA

malaojczyzna

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://cyfraszkola.wixsite.com/nasza-mala-ojczyzna

Cele :

-poszerzenie wiedzy o regionie,
-uwrażliwienie na jego piękno walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
-pokazanie historii najbliższej okolicy na tle historii Polski,
-poznanie twórców i wybitnych osobowości, pochodzących z najbliższej okolicy oraz na jej terenie przebywających
-poznanie obiektów współczesnej gospodarki, kultury i nauki

Uczestnicy projektu: uczniowie klas V

Koordynator: Joanna Bytner

Zaplanowane miejsca na trasie projektu:
Murzynowo – MOG i Muzeum Etnograficzne
Brwilno – rajd pieszy miejscami pamięci „Brwileńska ostoja”
Sikórz – ścieżka dydaktyczna w rezerwacie przyrody
Stara Biała – śladami miejscowych legend - Źródło św. Rocha, Winna Góra
Srebrna – zwiedzanie zespołu pałacowo –parkowego
Kobierniki – poznanie działalności ZUOK
Płock – poznanie prastarej stolicy Mazowsza (katedra, Tumy, Wzgórze Sieciecha, …) oraz nowoczesne, uprzemysłowione oblicze miasta (PKN ORLEN)