Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcami

 zapraszają

w dniu
1 września 2020 roku

na spotkanie

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie od 31 lipca 2020 od godz. 1000.

Loginy i hasła oraz adres serwisu zostały wysłane na adres e-mail rodzica/opiekuna ucznia.

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy w dniu 31 lipca br. w godzinach 1400 – 1500  

Osoby (uczniowie lub rodzice, opiekunowie) odbierające zaświadczenie zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

doc Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

pdfWykaz podręczników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w roku szkolnym 2020/2021 (klasy IV-VIII)

Przez rodziców finansowane są tylko podręczniki do przedmiotów dodatkowych.

Drodzy Rodzice,  Drodzy Uczniowie....

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Oddziały przedszkolne:
24-25.06.2020 r.

Klasy I - VIII:
26 czerwca 2020 r.

Dziękujemy Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Wyszynie za nominację do wykonania zadania w ramach akcji Gaszyn Challeng.
Dzięki temu wsparliśmy mentalnie i finansowo chorą Zosię. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do akcji. W dalszej kolejności nominujemy kluby sportowe: Amator Maszewo 
i START Proboszczewice. Powodzenia!
Pamiętajmy o Zosi!